Project summary (Norwegian)

Ribbemaneter eller Ctenophora som de egentlig heter, er en gruppe marine evertebrater som både kan være tallrike og svært vakre. De blir ofte feil-identifisert som nesledyr , men er i virkeligheten ikke nærmere beslektet med disse enn med tanglopper eller muslinger. Men de inngår i en samlegruppe omtalt som ”geleplankton”, bestående hovedsakelig av nesledyr (stormaneter, småmenter og kolonimaneter), ribbemaneter og kappedyr som salper og appendikularier. Geleplankton har fått mye oppmerksomhet i de siste årene, spesielt på grunn av at potensielle sammenheng mellom menneskelige aktiviteter og økninger i manetmengder. Men til tross for denne økte oppmerksomheten, er de som regel en neglisjert gruppe i de fleste miljø- og overvåkningsprogrammer, kanskje først og fremst fordi de både er en taksonomisk og morfologisk meget vanskelig dyregruppe å arbeide med. Spesielt på grunn av at de mangler noen form for harde deler, er de vanskelige både å håndtere, konservere og

eksaminere. Som en direkte følge av dette er deres økologiske rolle som regel neglisjert, ikke på grunn av at de er en neglisjerbar dyregruppe, men fordi de er vanskelig å håndtere. Samtidig ser vi at en del fjorder kan bli totalt dominert av geleplankton, og det er intuitivt og logisk sett vanskelig å se at disse ikke skal spille en viktig økologisk rolle. GooseAlien har som hovedmålsetning å gjøre noe med dette, og vil bidra til en grundig og systematisk gjennomgang av de artene ribbemaneter som vi naturlig har i våre farvann. For å gjøre dette vil vi studere nytt og eksisterende materiale fra Svalbard, Barentshavet og langs norskekysten, samt at vi vil sammenlikne dette med materiale fra både Østersjøen og Kattegatt-Skagerak. Gjennom en kombinasjon av dokumentering av levende organismer, morfologiske undersøkelser og molekylære teknikker som strekkoding og populasjonsgenetikk vil vi skaffe oss en oversikt over hvilke arter vi har i norske farvann, og deres utbredelse. Basert på det arbeidet som Dr Majaneva disputerte på i 2014, er det all grun til å forvente at denne gjennomgangen vil avsløre en rekke nye og til nå ukjente arter. Arbeidet vil sørge for en bred og inkluderende database for å forstå de biogeografiske og biosystematiske karakteristikkene av denne gruppen, og vil utgjøre et meget viktig fundament for videre forskning på denne til nå nesten ukjente dyregruppen som naturlig lever i våre farvann.

Pleurobrachia pileus. Photo: Sanna Majaneva

The Mare Incognitum projects are members of the ARCTOS research network

The Mare Incognitum web pages are maintained by Marine Night technician Daniel Vogedes, UiT.

The content is provided by the projects, for comments please check the project pages and contact the project leader.